Vrijwilligerwerk

Voor diverse doelgroepen zorgvragers bieden wij dagopvang in de Oostelijke Mijnstreek. Binnen deze dagopvang worden door professionals en vrijwilligers activiteiten georganiseerd. Vooral het sociaal-maatschappelijk aspect staat hierin centraal. Naast geïndiceerde zorg bieden wij in de dagopvang tevens niet-geïndiceerde zorg, door middel van vrije inloop.

De vrije inloop levert ook een bijdrage aan de vroeg-signalering van eventuele toekomstige problemen. Ook heeft het als doel om de eenzaamheid te verlichten en de doelgroep actief vorm te laten geven aan hun eigen leven.
Op de dagopvang hebben mensen een gezellige dag met een groep mensen. In een prettige, huiselijke omgeving. Er is van alles te doen: samen koffiedrinken, bijpraten en meedoen aan allerlei activiteiten. De medewerkers maken met de bezoekers en vrijwilligers een programma, dat dagelijks varieert. Van creatieve activiteiten (o.a. boetseren, bloemschikken, werken met materialen) tot koken en spel- en bewegingsactiviteiten. Daarnaast zijn er regelmatig uitstapjes of maken de deelnemers een wandelingetje. Uitgangspunt bij de activiteiten zijn steeds de wensen van de bezoekers.

Voor verschillende locaties is Katharina Kasper  op zoek naar mensen die de activiteitenbegeleiders willen assisteren als vrijwilliger.

Daarbij kunt u denken aan:

 • Meehelpen met activiteiten
 • Koffie en thee inschenken
 • Samen de krant lezen
 • Een spelletje doen
 • Samen eten
 • Een ommetje maken
 • Meegaan met uitstapjes
 • Ontvangen van de gasten
 • Een praatje maken met de gasten

Wat wij van u verwachten:

 • U spreekt en begrijpt de Nederlandse taal
 • Een positieve en eerlijke opstelling.
 • Kunnen werken in een team.
 • Affiniteit met ouderen
 • Creatief (geen must)
 • Na een inwerkperiode is het wenselijk dat u werkzaamheden zelfstandig oppakt en uitvoert. Begeleiding is steeds aanwezig,

Het leuke is dat u in een groep werkt. Op de dagopvang hangt een ontspannen en gezellige sfeer. U kunt ervoor kiezen om een hele dag te mee te helpen, maar een middag of ochtend kan ook.

Wat staat er tegenover?

U doet leuk en zinvol werk, dat zeer gewaardeerd wordt door de deelnemers, en u komt in een leuk team met collega-vrijwilligers en beroepskrachten. Daarnaast krijgt u een onkostenvergoeding en bent u tijdens de uitvoering van uw vrijwilligerswerk verzekerd (WA en ongevallen). Katharina Kasper  biedt u begeleiding zodat u uw werk goed kunt doen.