Stage bij Katharina Kasper

Katharina Kasper is een erkend leerbedrijf, dat wil zeggen dat de diverse locaties zijn getoetst door het kenniscentrum voor zorg en welzijn en de SBB.

Iedere locatie vraagt bepaalde competenties van medewerkers. Stagiaires/leerlingen zullen in een bepaalde fase van de opleiding in de ene locatie beter kunnen leren aan hun doelen/competenties dan in een andere locatie. Stichting Katharina Kasper maakt een match tussen de te verwerven competenties van de leerling/stagiaire en de locaties waarbinnen de ervaring opgedaan kan worden.
In principe is een stagiaire/leerling overal welkom. Ieder jaar kijkt Katharina Kasper hoeveel stagiaires en leerlingen er geplaatst kunnen worden. De stagiaire/leerling krijgt de mogelijkheid om te leren.
De werkbegeleider is deskundig en gekwalificeerd om werkbegeleiding te geven