Vertrouwenspersoon

Momenteel is er een vacature voor een vertrouwenspersoon. Kijk bij de vacatures.
Cliënten of medewerkers kunnen totdat de vacature ingevuld is met de afdeling P&O, beleid en kwaliteit.

Voor cliënten

Cliënten kunnen bij “” terecht met vragen, problemen of andere gevoeligheden die op de een of andere manier een link hebben met de dienstverlening van Stichting Katharina Kasper. Dat hoeven geen ‘ernstige zaken’ te zijn. Ook iets kleins is het bespreken waard. Zo voorkomt u dat het eindigt als iets ‘groots’. “” heeft een onafhankelijke en onpartijdige positie binnen Stichting Katharina Kasper. Wat kunt u zoal van haar verwachten?
  • Een luisterend oor;
  • Iemand die uw verhaal serieus neemt;
  • Iemand die uw belangen centraal stelt;
  • Iemand die luistert, ondersteun, adviseert, bemiddelt of doorverwijst.
U houdt zelf de regie en u krijgt geen rekening. Een afspraak met de cliëntvertrouwenspersoon is gratis. Dus: stel u zit met iets waar je graag eens vertrouwelijk over zou willen praten. Bijvoorbeeld over de woonvorm waar u woont, uw dagbesteding, de zorg die u krijgt, of misschien speelt er iets anders dat met Stichting Katharina Kasper te maken heeft. Met uw begeleider heeft u er al over gesproken, maar u bent er nog niet uit. Neem dan contact op met “” E-mail: vertrouwenspersoon@katharina-kasper.nl
Samen komen we er wel uit.
Ondersteuning van de cliëntvertrouwenspersoon is gratis.

Voor medewerkers

Medewerkers kunnen bij “” terecht met vragen en/of problemen die te maken hebben met het werk.
Samen met jouw zoekt “” naar oplossingen en bespreekt hoe je zelf een actieve rol kan spelen in de oplossing. Het kan zijn dat zij je doorverwijst naar een speciale instantie of dat ze adviseert contact te leggen met iemand in of buiten de organisatie. Jij beslist hier zelf in. Indien je dat wenst biedt “” ook ondersteuning bij het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris of klachtencommissie.