Over Katharina Kasper

Doelgroep

Stichting Katharina Kasper richt zich op alle burgers van Zuid- en Midden Limburg die ondersteuning nodig hebben. Meer specifiek gaat het om ouderen, kinderen en jeugdigen met:
 • Psychiatrische problematiek
 • Een verstandelijke beperking
 • Een lichamelijke beperking
 • Sociaal-maatschappelijke problematiek
 • Somatische problematiek
 • Combinaties van al het bovenstaande

Kernactiviteiten en nadere typering

Stichting Katharina Kasper biedt in Zuid-Limburg en Midden Limburg ondersteuning aan geïndiceerde cliënten en niet geïndiceerde cliënten. De kernactiviteiten zijn onder te verdelen in vier groepen:

 • Dagopvang /inloop: geïndiceerd en niet geïndiceerd
 • Ambulante begeleiding en praktisch pedagogische thuishulp Kind en Jeugd
 • Ambulante begeleiding en behandeling volwassenen
 • Verpleging en verzorging: thuiszorg

Daarnaast biedt Stichting Katharina Kasper binnen alle bovenstaande groepen:

 • Behandeling
 • Regievoering
 • Consultatie

Stichting Katharina Kasper is een WTZi toegelaten organisatie en heeft een toelating voor de volgende functies:

 • Persoonlijke verzorging
 • Huishoudelijke verzorging
 • Individuele begeleiding
 • Begeleiding groep
 • Verpleging
 • Behandeling
Als aanvullende diensten, levert Stichting Katharina Kasper:
 • Persoonlijke alarmering
 • Klussendienst
 • Sleutelkastjes
 • Maaltijdservice