Klachtenregeling

Klachten
Het kan onverhoopt gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorgverlening van Stichting Katharina Kasper. U kunt uw ontevredenheid altijd kenbaar maken aan medewerkers die u ondersteunen. Soms groeit ontevredenheid uit tot een klacht. Iedere klacht is anders en daarmee zijn er verschillende wegen naar een oplossing mogelijk.
Een klacht kan bij ons op verschillende plaatsen kenbaar gemaakt worden:
Lees voor meer informatie onze klachtenregeling door. Deze is onderaan deze pagina te downloaden.
Onafhankelijke klachtenfunctionaris en klachtencommissie

Indien u dit wenst kunt u rechtstreeks contact zoeken met een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris: Marian Maaskant
Mocht u er met de klachtenfunctionaris niet uitkomen dan kan deze u ook doorverwijzen naar een externe klachtencommissie. Stichting Katharina Kasper is voor de klachtencommissie aangesloten bij het ECKG.
Tot slot kunt u, wanneer u er ook niet uitkomt met de klachtencommissie, terecht bij De geschillencommissie Zorg.
Wilt u meer weten, lees dan het klachtenreglement.

Klachtenreglement cliënten

Klachtenformulier

Vul hier het klachtenformulier in:
Klachtenformulier