Historie

In 1851 stichtte Katharina Kasper, een eenvoudige vrouw uit Dernbach, in Duitsland een congregatie op met het doel mensen in nood te helpen. In 1859 vroeg Gravin Elvira d ‘Ansembourgh uit Amstenrade aan Katharina Kasper of zij zusters naar Nederland kon brengen voor het verzorgen van zieke en bejaarde mensen. Zo kwamen de eerste drie zusters vanuit Duitsland naar Amstenrade.
De gravin had een klooster laten bouwen waarin de zorg verleend kon worden. In de hele omgeving waren in die tijd niet veel dokters en nog geen ziekenhuizen. Sinds die tijd hebben de zusters klaargestaan om hulp te bieden aan mensen in nood. Zij boden wijkverpleging, zieken- en bejaardenzorg, onderwijs, sociaal werk, opvang van vluchtelingen en gedwongen prostituees, opvang voor mensen die acuut in moeilijkheden kwamen en geen onderdak meer hadden. Ze hebben geestelijke begeleiding gegeven aan arme mensen uit de 4de wereldbeweging, gesticht door Abbé Pierre, die in Frankrijk actief was en naar Nederland overkwam.
Toen de zusters, die zich altijd met hart en ziel voor hun medemensen hadden ingezet, zelf ouder werden en hulp nodig hadden, zagen ze om zich heen dat de zorg verschraald was. Daarom richtten de zusters van de Congregatie Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, in december 2013, Stichting Katharina Kasper te Geleen op. Dit deden zij met ondersteuning van personeel van onze Zorginstelling uit Gangelt (onze Duitse Provincie) en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Een eigen zorginstelling die gedragen wordt door lekenpersoneel, waarin de mens centraal staat en niet het systeem. Waar menslievendheid voorop staat, zoals vroeger toen de zusters hun diensten in de wijk verleenden. Terug naar de wortels, terug naar de tijd dat men voldoende tijd voor de mensen had, geen kloksysteem, geen meerdere mensen aan één bed. Waarbij de spiritualiteit van de Congregatie heel belangrijk is, en het gedachtengoed van Katharina Kasper levend gehouden wordt.

Congregatie

Tot 2017 bleef Stichting Katharina Kasper gelieerd aan de congregatie. Het bestuursmodel bestond uit een commissie van Toezicht en een Raad van Beheer. In 2017 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarbij Stichting Katharina Kasper zich onafhankelijk gemaakt heeft van de congregatie en er conform de Zorgbrede Governancecode een Raad van Toezicht/ Raad van Bestuursmodel is ingericht.

Hoewel Stichting Katharina Kasper inmiddels een van de congregatie onafhankelijke organisatie is, blijft zij het gedachtengoed van de Katharina Kasper uitdragen in haar missie en visie.
Als onderdeel van een wereldwijd zorgnetwerk is er ook actieve samenwerking en ervaringsuitwisseling, met name ook met Duitse vestigingen (bijv. Gangelt). Daarnaast is er een samenwerking met andere organisaties.

Katharina Kasper werd op 14 oktober door Paus Franciscus in Rome Heilig verklaard.
Vele zusters van alle landen uit de Congregatie waren hierbij aanwezig.