Cliëntenraad

Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen wil Stichting Katharina Kasper een cliëntenraad oprichten. Een cliëntenraad heeft tot doel het behartigen van de belangen van de cliënten van de organisatie. De raad levert hierdoor een bijdrage aan de kwaliteit en continuïteit van de menslievende zorg van Stichting Katharina Kasper.

Bent u client van Katharina Kasper of bent u wettelijk vertegenwoordiger van een client dan kunt u zich opgeven voor de cliëntenraad.

Wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de staffunctionaris beleidsondersteuning en -advisering, mevrouw A. Huijts.

Contact