Bestuur en Toezicht

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak leiding te geven aan de Raad van Bestuur en toe te zien op besluiten over het te voeren beleid binnen de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar de grondslag, de doelstelling en het belang van de stichting.

Voorzitter:Dhr. Rutten

Secretaris:Dhr. Wagenaar

Econome: Mw. Schrijer

Lid: Mw. Brand

Lid: Dhr. Schweden

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor controle op de ordelijkheid en de (externe) controleerbaarheid van de algehele bedrijfsvoering, de transparantie van de financiële administratie en de jaarverslaglegging. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering en de resultaten van het beleid. De Raad van Bestuur legt verantwoording aan de Raad van Toezicht. De bestuursverantwoordelijkheden liggen vast in de statuten, evenals de besluiten van de Raad van Bestuur die aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen zijn.

Raad van Bestuur:Dhr. Schlenter