Over Ons

Het doel van Stichting Katharina Kasper is klaar staan voor alle mensen die ondersteuning nodig hebben bij het (zo lang mogelijk) volwaardig deelnemen aan de samenleving. Daarnaast is de visie van Stichting Katharina Kasper gestoeld op het gedachtengoed van Katharina Kasper (1820 -1898) die menslievende zorg

wilde bieden aan eenieder die dit nodig had, en zo lang deze het nodig had. In de tijd van Katharina Kasper was de zorg uiteraard geheel anders ingericht dan nu, maar de kernwaarden die Katharina Kasper belangrijk vond in de zorgverlening, zijn nog steeds de kernwaarden van de stichting.

  Over Katharina Kasper  

Stichting Katharina Kasper richt zich op alle burgers van Zuid- en Midden Limburg die ondersteuning nodig hebben. Meer specifiek gaat het om ouderen, kinderen en jeugdigen…

Lees verder →

  Visie & Missie  

Het doel van Stichting Katharina Kasper is klaar staan voor alle mensen die ondersteuning nodig hebben bij het (zo lang mogelijk) volwaardig deelnemen aan de samenleving….

Lees verder →

  Bestuur en Toezicht  

De Raad van Toezicht heeft tot taak leiding te geven aan de Raad van Bestuur en toe te zien op besluiten over het te voeren beleid binnen de stichting. Bij de vervulling van….

Lees verder →

  Historie  

In 1851 stichtte Katharina Kasper, een eenvoudige vrouw uit Dernbach, in Duitsland een congregatie op met het doel mensen in nood te helpen. In 1859 vroeg Gravin Elvira d ‘Ansembourgh…

Lees verder →

  Klachtenregeling  

Het kan onverhoopt gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorgverlening van Stichting Katharina Kasper. U kunt uw ontevredenheid altijd kenbaar maken aan medewerkers die….

Lees verder →

  Algemene voorwaarden  

Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in zorg en Patiëntenfederatie Nederland…

Lees verder →

Meer Over Ons

  Contacteer Kantoor 

046 – 80 80 161

Neem nu direct contact op
met een van onze medewerkers.

info@katharina-kasper.nl